Vrste dodirnog zaslona

GASTRO POS je program koji æe omoguæiti brzu i intuitivnu prodaju, pripremljenu u nekoliko pokreta kroz zaslon osjetljiv na dodir. Kao iznimno atraktivan sustav na gastronomskom tr¾i¹tu, velika je pohvala vodeæih restorana kuhara. Njezinu intuitivnu uslugu koriste konobari, dok isti olak¹ava obuku novih ljudi.

Zahvaljujuæi vrlo ugodnom, intuitivnom radu, ne zahtijevaju skupe i dugotrajne treninge, a iznimno popularan naèin kori¹tenja zaslona osjetljivog na dodir, integriran s cijelim spektrom funkcija, dobro æe funkcionirati na strogo jednom mjestu, ali u ugostiteljskom objektu.

Individualni odabir funkcijaZahvaljujuæi mnogim funkcijama i GASTRO POS modulima, to je iznimno uèinkovit sustav koji æemo dobiti na tr¾i¹tu. Ovisno o profilu prostora, ili baru, pivnici ili èak restoranu, mo¾ete prilagoditi i prilagoditi opcije koje æe najbolje odgovarati va¹im potrebama.

sigurnosniPrijava na svoje zaposlenike unosom jedinstvenog koda, otiska prsta ili magnetske kartice omoguæuje potpuni nadzor radnog vremena, kao i uspjeha koji on stvara. U odnosu na mjesto moguæe je postaviti prikaz opcija tako da se prilagodi pravima odreðene jedinice, npr. Konobar vidi samo prodaju, upravitelj vidi prodaju i raèune, vlasnik ima pristup kompletnim opcijama. GASTRO POS omoguæuje ogranièavanje gubitka prostora i poveæanje profita. Pos gastro program takoðer olak¹ava usluge naplate u gastronomiji.

Prednosti programa:

rad sa zaslonom osjetljivim na dodir za nekoliko klikova;usklaðivanje zaslona s neovisnim potrebama;kontrola raèuna i naloga;transparentno dizajniran zaslon za kost;slikovni prikaz sobe;naselja konobara u svim fazama;u¹teda radnog vremena;nema pote¹koæa u modificiranju posuða;dogovor s kuhinjom;provjera naloga i raèuna;fleksibilno formiranje cijena;kontrolu utvrðenih popusta;ugovor s hotelskim sustavima i priborom za posebne zadatke.