Transportna nacrta

Biciklizam je tipièan naèin prijevoza, koji unatoè svemu zahtijeva puno sporta i gori mnogo kalorija, zbog èega vam je potrebna dobra biciklistièka prehrana. Tu je i sjajan naèin za ¾ene koje trebaju izgubiti nekoliko dodatnih kilograma. Meðutim, ljudi koji planiraju tretirati bicikl samo kao prijevozno sredstvo ili hobi trebali bi obratiti posebnu pozornost na jelovnik, tako da biciklistièka putovanja ne budu previ¹e iscrpljena. Ispod je nekoliko pravila koja bi trebala voditi ljude koji voze velike udaljenosti na biciklu. Ovo je biciklistièka dijeta za bicikliste kupaca:

Doruèak.Nije bez razloga doruèak najva¾niji obrok u danu. Previ¹e je zadatka da nam posao ostatak dana, a preostali obroci upotpunjuju ovu energiju. Odgovarajuæe rje¹enje æe biti, izmeðu ostalog, muesli s voæem i gro¾ðicama ili juha od mlijeka s tjesteninom (al dente.Snack.Prilikom uzimanja bicikla puno je razmisliti o ukusnom u¾inu koji æe nam dati snagu i iznenadnu glad. Prva komponenta trebala bi biti jednostavni ugljikohidrati, zbog èega jedete zrele banane ili sendvièe s d¾emom i medom. Kada je rijeè o povræu, rajèica i crvena paprika bit æe dobro rje¹enje.Veèera.Nakon intenzivne vo¾nje, mo¾emo imati jaku glad. Meðutim, nemojte pretjerivati sa ¾ivotom odmah nakon fizièkog napora. Veæ nakon dolaska iz bicikla pa¾nju dovoljno soka od naranèe ili ¾ita bar (kao dokaz Corna. Sjedimo na punu veèeru i kasnije, kad se odmaramo nakon napora.Hidratacija.Prije svega, ne zaboravite na dobru hidrataciju tijela. Najva¾nije je piti pravu kolièinu tekuæine prije odlaska na bicikl. Najsavr¹eniji pristup æe biti upravo voda, ¾ivjeti s adekvatnim energetskim piæima za sporta¹e. Takoðer morate biti svjesni da je zaposleniku potrebno oko 2 litre vode svaki dan (ovisno o spolu i tjelesnoj te¾ini, a uèinci moguæe dehidracije, posebno u fizièkim uvjetima, odmah æe smanjiti na¹ uèinak, osjeæat æemo se smireno i li¹eno energije.

Dijeta s biciklima koja sadr¾i projekte koje sam predstavila nije zamjena za uobièajene obroke, upravo suprotno. Meðutim, nemojte prejesti! A za ¾ene koje su zainteresirane za odabir najbolje dijete za bicikle, preporuèujemo sastanak s dijetetièarom koji æe nam odabrati vrste obroka na naèin da je stari najprikladniji za nas, ne za statistièku osobu.