Slobodno kretanje robe na unutarnjem trzistu eu

Osnovne pretpostavke Europske zajednice

Točan odgovor na pitanje "što je CE certifikat?" ovisi o objašnjavanju osnovnih pretpostavki da je Europska unija. Pokazuje da su sadržaj njezina života tri načela: slobodno kretanje robe, žena i kapitala. Da bi stvorile gore navedena načela, države članice EU odlučile su ukloniti sve prepreke trgovini unutar Zajednice i dogovorile su zajednički sporazum o politici s partnerima koji nisu iz EU-a. Zahvaljujući struji na tržištu Zajednice, stvoreno je područje razmjene, slično onome koje stvara mjesto unutar granice jedne zemlje. Stekao je društvo s Jedinstvenim europskim tržištem ili Zajedničkim tržištem.

https://valgo-r24.eu/hr/Valgorect - Najnoviji gel za specijaliste!

Zajedničko lokalno tržište i uvođenje predmeta za kupnju

Jedna od najvećih poteškoća povezanih s trgovinom između zemalja jesu nacionalni zahtjevi u vezi s oblikom i sigurnošću proizvoda. U svim su zemljama bili na snazi ​​novi obrasci i pravila koja su značajno podijeljena između različitih zemalja. Proizvođač, koji je želio prodati naše materijale u stranim zemljama, morao je zadovoljiti pojedinačne zahtjeve. U projektu ukidanja trgovinskih teškoća bilo je potrebno ukinuti te razlike. Standarde povezane s trgovinom materijala nije bilo moguće ukinuti. Dakle, jedno je rješenje bilo objedinjavanje dijelova u zajednici, tako da je trgovina bila pod istim zahtjevima.

U početnoj fazi pokušao se regulirati propisi EU-a u pogledu specifične kvalitete učinaka i robe. Pomagala su oslobođena ovog pristupa s visokim stupnjem složenosti i dugotrajnim procesima.

Rješenje bi bilo stvoriti pojednostavljeni izlaz za tehničko usklađivanje. Definirani su osnovni sigurnosni zahtjevi za određene skupine proizvoda koje je potrebno postići prije stavljanja proizvoda ili proizvoda na tržište na stvarnom europskom tržištu.

Poduzetnici izvan EU koji žele predstaviti materijal na tržištu Zajednice, npr. Iz Turske, moraju se pridržavati EU propisa i vrijednosti u pogledu kvalitete. Prikazivanje ove činjenice njihova je odgovornost.

Stvoreni su usklađeni standardi zahvaljujući kojima poduzetnici znaju koje temeljne zahtjeve treba ispuniti. Nije dužnost liječiti te istine. Poduzetnik može sa suprotnom mogućnošću dokazati da je njegova izdržljivost pogodna za kupnju na prodaju u Zajednici.

CE certifikat - izjava proizvođača

Oznaka CE nije iznenađujuća već izjava proizvođača da proizvod ispunjava određene zahtjeve direktiva koje se na njega odnose.Posjeduje svojstvo deklaracijskog simbola proizvođača ili ovlaštenog predstavnika. Potvrđuje da je proizvod usklađen s određenim zahtjevima koji su uvedeni u informacije o proizvodu. Tada žive jedna ili nekoliko drugih direktiva.

Pravo Zajednice predviđa pretpostavku sukladnosti i primjenu minimalnih zahtjeva u kombinaciji sa sigurnošću proizvoda koji nosi CE oznaku.

CE rezultat dobiva se pod poljskom odgovornošću proizvođača ili ovlaštenog predstavnika. Ovo je nakon dokaza da proizvod ispunjava bitne zahtjeve direktive. Kako bi se provjerila ta činjenica, provodi se postupak ocjenjivanja sukladnosti, nakon čega slijedi pozitivna provjera nakon čega slijedi izjava o sukladnosti. Postupci ocjenjivanja sukladnosti mogu biti izvorni u odnosu na rizik koji ovisi o svojstvu određenog dobra. Što je rizik korištenja proizvoda širi, dok je veći, nekoliko postupaka mora provesti njegov proizvođač ili ovlašteni predstavnik. U odabranim slučajevima potrebno je udovoljiti zahtjevima više normi Zajednice.