Rezae rajeice

U obrtima iu kuæanstvima vrlo èesto posjete trebaju ne¹to rezati u pune, tanke kri¹ke. To prije svega dolazi od mesa, sireva i kruha, ali se kuha da se rezaè koristi i za druge namjene, za model za rezanje povræa ili proizvoda, kada ¾elimo da grade tanke kri¹ke.

Ovisno o tome ¹to namjeravam rezati na rezaè, isporuèuje se u posebnoj o¹trici - glatka ili nazubljena. Nazubljeni podaci su za rezanje kruha, ¹to vam omoguæuje da "lako zagrizete" u njegovu organizaciju i uvedu èak i kri¹ke, èak i pri rezanju mekog, svje¾eg kruha. Iz serije, kada je rijeè o mesu ili sirevima, posebno se brinemo za tanke, èak i kri¹ke koje teku glatko i bez svjesnog napora. Za ovaj objekt koristimo rezaè s glatkim i vrlo visokim rubom, koji savr¹eno odgovara specifiènim, kada je daleko-prijateljski hladno meso i sirevi.

Rezaè Maga 310p je poseban stroj za rezanje, posebno preporuèen za prostore za objedovanje, takoðer i za trgovine. Proizvoðaè ga promovira zbog svojih individualnih sposobnosti za jaèinu i rukovanje. Zahvaljujuæi tim vrijednostima, svatko, nakon prvog treninga iz odjela za povjerenje i higijenu na poslu, mo¾e poèeti èitati rezaè i prodavati na¹im korisnicima suhomesnato meso ili sir narezan na precizne kri¹ke. Sliceri dobrih mi¹ljenja omoguæuju vam brzo rje¹avanje velikog sadr¾aja mesa ili sireva, uz minimalnu vrijednost knjige i zaposlenika. Takav rezaè u postrojenju omoguæuje znaèajno u¹tedu vremena, koje je nekada kori¹teno za rezanje narezanih materijala. Osim toga, rezaèi zahvaljujuæi podesivom rasponu debljine kri¹ke, omoguæuju rezanje debelog, èak i kri¹kog dijela, ili rezanje dimljenog mesa na tanke, gotovo prozirne kri¹ke, kada se posljednji ispire u sluèaju sirovih ¹unki, koje se jedu samo na kri¹ke debljine tkiva.