Raspadanje voaea s cjedilom

U kuhinji èesto koristimo druge ureðaje koji nam omoguæuju da ne¹to iseèemo ili da je razbijemo u homogenu masu. Oèito, ne mo¾emo koristiti samo no¾ za svaku funkciju ovog standarda - bilo je dugotrajno i obeshrabrujuæe ako bismo morali cijelo vrijeme rezati proizvode s jabukama i bananama s malim komadima. Ona vas vodi do posljednjeg kraja raznih ruènih ureðaja koji ¹tede va¹e vrijeme i snagu. Meðu sada¹njim sadr¾ajima, povræe za povræe je ureðaj - odlièan ureðaj u privatnoj jednostavnosti, ali je u stanju dati dobru kost veæom dozom voæa ili povræa koje se melje.

U situacijama u kojima trebamo zdrobiti ogromne kolièine voæa, na primjer u kolektivnim trgovinama ili u ugostiteljskim uredima, nema prava napustiti svaku jabuku s vlastitim riberom. Za ovaj objekt koristi se svjesno sjeckanje voæa, koje æe odjednom ostvariti dobit u velikom broju, bez mnogo energije s na¹e strane. A kad radimo posao koji zahtijeva svakodnevnu preradu voæa u pulpu u neogranièenom iznosu, investiramo u cijeli stroj.

Takvi rezaèi za proizvode su jedan va¾an ulaz, na koji stavljamo model bez sjemenki jabuka, ili bilo koje druge proizvode, a zatim pomoæu ruèice mehanièki utrljavamo jabuke izmeðu dva cilindra opremljena posebnim izboèinama. Takoðer mo¾emo koristiti modernije elektriène brusilice voæa, zahvaljujuæi kojima je dovoljno pritisnuti gumb, tako da u trenutku mo¾ete dobiti voæni ka¹e koje æe ispuniti va¹a oèekivanja. Takva jela su vrlo korisna u snazi mjesta gdje se hrana priprema za veæu grupu primatelja, ali danas sve èe¹æe svjesni kako treba hraniti sebe i svoju obitelj, kupujemo ureðaje koji æe nas potaknuti da jede povræe i efekte u uobièajenim situacijama. svje¾e salate, utrljale su se bez potrebe za fizièkom snagom, a do posljednjeg trenutka u posebnom ureðaju posveæenom ovome.