Racunovodstveni ured 123

Računovodstveni ured kao gospodarski subjekt pruža usluge iz područja računovodstva, vođenja kadrovske i platne dokumentacije. Te se usluge pružaju drugim financijskim subjektima i radovima, kao i fizičkim osobama.Sklapanjem ugovora, izvođač, tj. Računovodstveni ured, povezan je s izvršavanjem obveza povezanih s poštivanjem poreznog zakona, dobrog rada i prava socijalnog osiguranja.

https://ecuproduct.com/hr/kankusta-duo-ueinkovit-naein-za-ueinkovito-lijeeenje-mr-avljenja/

Optima računovodstveni ured napravljen je radi pojednostavljenja rada računovodstvenih ureda koji serijski obavljaju različite vrste operacija. Optima modul neraskidivo je povezan s računovodstvenim uredom, te se sve informacije mogu redovito ažurirati i sinkronizirati. Ovo jamči knjigovođi da započne posao bez dodatne prijave.U odnosu na iznose i prirodu tvrtke, možete koristiti razne module koje donosi Optima računovodstveni ured.Na primjer, modul Porezne knjige omogućuje usluge izravnog knjigovodstva za tvrtke. Omogućit će podnošenje Poreznom uredu, zajedno s raznim propisima. Drugi će element Trgovačka knjiga kupiti za izradu knjiga zajedno s različitim Zakonom o računovodstvu. Računovodstveni procesi uglavnom su automatizirani. Ovaj modul bilježi PDV. Također omogućuje da se deklaracija pošalje u elektroničkom obliku.Sljedeći modul Fiksne imovine daje mogućnost računovodstvenim uredima da vode evidenciju osnovnih sredstava, kao i pravne i nematerijalne imovine za muškarca. Također vam omogućuje planiranje amortizacije. Također automatski bilježi otpis amortizacije, bilježi povijest osnovnog sredstva.HR modul, s druge strane, izračunava i izdaje porezne prijave, obračunava doprinose ZUS-a. Omogućuje računovodstvenim uredima da čuvaju potpunu dokumentaciju o HR-u i platnoj listi. Radi s programom Płatnik. Ispravlja platne spiskove i šalje podatke Poreznom uredu. Sve se to događa u skladu s najnovijim propisima, koji se stalno ažuriraju.Program Optima lako biraju računovodstveni uredi i porezni savjetnici. Dostupna je u velikoj kategoriji i vrsti usluge koja je dostupna putem interneta.