Modna revija galerija katowicka

Jinx Repellent Magic Formula

Glavna subota bila je predstava najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao velik broj gledatelja koji su ¾eljeli provjeriti ¹to dizajneri stavljaju na sezonu. Meðu publikom mogli smo vidjeti èak i nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Prefinjena predstava postojala je u najboljoj komponenti, a cjelina se odvijala bez ikakvih prepreka. Na tretmanu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Njihovi dijelovi izraðeni su od potpuno iskrenih i laganih tkanina niskih, ¹arenih boja, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹im su se novinarima svidjele prozraène, ¹arene maksi suknje koje su u potpunosti zavr¹ile kukièanje. Osim toga, bili su odu¹evljeni èipkom, romantiènim haljinama i bluzom s ukrasima i vezenim bikinijem. Za toplu odjeæu dizajneri su, meðu ostalim, za ljude, izmeðu ostalog, predlo¾ili pletene ¹e¹ire sa ¹irokim obodom, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon koncerta odr¾ana je aukcija lijepe vjenèanice napravljene za novu priliku. Haljina je prodana osobi koja je ¾eljela ostati anonimna. Osim toga, prodano je jo¹ nekoliko odjeæa iz najtoplijeg kolekcija. Prihod od trenutne prodaje bit æe dan poljskom siroti¹tu. Potrebno je naglasiti da tvrtka voljno podr¾ava razne lijepe i funkcionalne akcije. Njegovi vlasnici veæ su u vi¹e navrata koristili na¹e proizvode na aukcijama, a ako je na prodajnom mjestu bilo èak i posjete bilo kojoj tvornici.Glasnogovornik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija poèetkom svibnja brzo iæi na toèke. Osim toga, najavio je da ime razmi¹lja o uspostavi poslovanja s raèunalima u kojima æe biti potrebne zbirke, osim u stacionarnim trgovinama.Poznata brand odjeæe jedan je od najveæih proizvoðaèa odjeæe na svijetu. Ima nekoliko tvornica u bilo kojoj regiji. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, u suvremenim, prije svega, najuèinkovitijim krojaèima, krojaèima i dizajnerima. U svakoj fazi tvrtka reproducira kolekcije u skladu s osnovnim poljskim dizajnerima. Ove kolekcije su zainteresirane za tako veliki uspjeh koji uvijek prije uzimanja trgovine, oni koji su spremni ustati u jednom kilometru red u jednom jutro veæ. Ove zbirke nestaju istog dana.Uèinci ove institucije iz mnogih brzih godina u¾ivaju veliku popularnost meðu potro¹aèima, kako u odjelu tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, èini se da ne spominjemo mnoga zadovoljstva koja je postigla, a koja ukljuèuju da su ciljevi najvi¹e kvalitete.

Pogledajte na¹ duæan: Jednokratni brod za odjeæu