Informacije o prijevoznim kolicima

BagProject je online poslovanje koje nudi kolica za pohranu, teretne stolove, putne ruksake, torbe za kupovinu, naprtnjaèe i kotaèe. Sve stavke ponuðene na prodaju izraðene su od najveæe klase sirovina. Njihovo je djelovanje ispravno i lako. BagProject se mo¾e istaknuti timom kompetentnih struènjaka. Zahvaljujuæi njima, proizvodi koji su vidljivi na tr¾i¹tu zadivljuju pionirstvom i brzim komforom kori¹tenja. Ponuðena kolica, torbe ili stolovi odlikuju se visokom pouzdano¹æu. Kada naruèujete vi¹e od 200 PLN, po¹iljka se besplatno naplaæuje. Prilikom plaæanja bankovnom doznakom izdatak iznosi 12 PLN, a naplaæuje se 13 PLN. Sve rezerve æe biti uklonjene od strane zaposlenika tvrtke. Mo¾ete nazvati od ponedjeljka do petka izmeðu 9 i 16. BagProject je jednostavna tra¾ilica. Potrebno je samo odrediti vrstu proizvoda. Trgovina ima, na primjer, kolica za robu. Bez premca za no¹enje te¹kih predmeta te¾ine do nekoliko desetaka kilograma. Koriste ga pojedini korisnici, putnici ili tvrtke. BagProject prodaje i trajne komercijalne stolove za prodaju proizvoda na trgu. Prijenosni, brzo savijte, slu¾ite dugo vremena. Prodaja visokokvalitetnih turistièkih kofera razlièitih velièina, boja i stilova. U tu svrhu se isporuèuju vi¹enamjenske vreæice za kupovinu i kolica za kupovinu. Veliki izbor atraktivnih vrsta i boja. BagProject takoðer trguje èvrstim rekreativnim ruksacima za duge ekspedicije. Tu su i zlato za kratke izlete u centar. Online trgovina pru¾a individualan stav prema korisniku i veliki profesionalizam.

Vidi: kolica s platformom