Ginekologija umed lodz

Ginekologija ide do kraja. Sve je vi¹e izvornih sredstava za pitanje ljudskog tijela. Sve manje nametljiv i sve toèniji. Ozbiljan problem kod spolno seksualnih ¾ena je rak grliæa maternice, koji je u ranoj fazi otkrivanja potpuno izljeèiv.

Kad god primijetite uznemirujuæe simptome koji mogu biti posljedica takve bolesti, odmah se registrirajte kod specijaliste u kolposkopu kako biste iskljuèili bolest. Posljedica nedostatka ozbiljnosti simptoma je rje¹enje maternice.

Takvo ispitivanje preuzima kolposkop. To je onda nije ni èudo Prozorèiæ s mikroskopom. Spekulum je u¹ao u vaginu s pravom pripreme, da se vidi ¹to je reakcija u vaginu. Ovaj mikroskop æe omoguæiti potonji dobiti trodimenzionalni efekt i dodatno èini simptom je poveæana i do deset puta, tako da je ginekolog æe moæi istinski istra¾ivati zidove vagine i grliæa maternice kako bi se pa¾ljivo procijeniti da li postoje bilo kakve promjene. Treba zapamtiti da se morate pripremiti za pretragu. Ginekolog vjerojatno uputiti pacijenta kako se pona¹ati prije testa. Prije svega, to dolazi odustati fizièki kontakt takoðer iz iskustva ginekolo¹ki tjedna prije ankete.

®ena koja je podvrgnuta kolposkopskom pregledu obièno je na profesionalnoj ginekolo¹koj stolici. Ovaj test je obièno nekoliko do nekoliko minuta. Ako su rezultati zabrinjavajuæi tada ginekolog, mo¾e naruèiti uklanjanje dijela maternice, onda æe se potreba zaustaviti za jedno razdoblje od svih seksualnih aktivnosti, jer æete se osjeæati vrlo te¹kom nelagodom. Ergonomski parametri su va¾ni u ovom ureðaju i postoji radni ureðaj.