Ginekolog u gradu ceczyca

Ginekologija stalno napreduje. Postoje jo¹ originalniji tretmani za tra¾enje ljudskog tijela. Sve manje nametljiv i sve toèniji. Veliki problem meðu spolno seksualnim ¾enama je rak grliæa maternice, koji je, naravno, potpuno ranjiv u ranim fazama otkriæa.

Uostalom, u uspjehu uoèavanja uznemirujuæih simptoma koji mogu biti posljedica takve bolesti, trebali biste se odmah prijaviti struènjaku u kolposkopu kako biste iskljuèili bolest. Posljedica nedostatka ozbiljnosti na simptome koji bi trebalo biti rje¹enje maternice.

Takvo ispitivanje se vr¹i pomoæu kolposkopa. Nema ni¹ta èudnije od mikroskopa s spekulumom. Spektulum se umetne u vaginu s pravim uzorkom kako bi se provjerio pH vagine. Ovaj mikroskop omoguæuje zadnjem da postigne trodimenzionalni efekt i dodatno uveæa film do deset puta, tako da æe ginekolog moæi pravilno pregledati vaginalni i vratni zid kako bi pa¾ljivo procijenio postoje li promjene. Trebao bi se pripremiti za potragu. Ginekolog æe vas vjerojatno pouèiti kako se za¹tititi od testa. Prije svega treba se odreæi seksualnog kontakta i od ginekolo¹kih iskustava tjedan dana prije planiranog pregleda.

®ena koja se probudi s kolposkopom obièno le¾i na individualnoj ginekolo¹koj stolici. Ovaj test je obièno nekoliko do nekoliko minuta. Ako su uspjesi zabrinjavajuæi, ginekolog se mo¾e odluèiti za histerektomiju, a zatim zavr¹iti za jedno razdoblje od svih seksualnih aktivnosti, jer æe biti va¾no osjeæati se vrlo te¹ko. U sluèaju ovog alata, va¾ni su i ergonomski parametri jer postoji tekuæi ureðaj za rad.